Nyitólap > Közérdekű adatok

 

 

Közérdekű adatok

 

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A Kutatóközpont neve székhelye, elérhetőségei

Hivatalos név: MTA Nyelvtudományi Intézet

Székhely: Budapest VI. Teréz krt. 13.

Levelezési cím: Budapest Pf. 360 H-1394

Telefon: (36-1) 321-4830

 Fax:      (36-1) 322-9297

Elektronikus levélcím: linginst@nytud.mta.hu

Honlap:  www.nytud.hu

 

2. A Kutatóközpont szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, a szervezeti egységek feladatai

A Nyelvtudományi Intézet alapító okirata

A Nyelvtudományi Intézet alapító okiratának kiegészítése

Deed of Foundation

Törzskönyvi kivonat

MTA NYTI  Szervezeti és Működési Szabályzat

 

3. A Kutatóközpont vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

MTA NYTI | Prószéky Gábor, igazgató| telefon: (36-1) 351-0413

MTA NYTI | Máté Ildikó, gazdasági vezető| telefon: (36-1) 342-9372/6028

A Nyelvtudományi Intézet osztályai

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

Talián Ágnes, a Titkárság vezetője

Tel: (36-1) 351-0413

E-mail: talian.agnes@nytud.mta.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1.  A kutatóközpont feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

•  Magyarország Alaptörvénye

•  a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény

•  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

•  az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet

•  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

•  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend.

•  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.

•  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

•  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V.26.) Korm rend.

•  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

•  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

•  a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv.

•  a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

2.  A Kutatóközpont nyilvános kiadványainak címe, témája

Publikációk

 

3. A Kutatóközpontnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az MTA Nyelvtudományi Intézeténél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos lezárult ellenőrzések nyilvános megállapításokat nem tartalmaztak.

 

4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Az illetékes szervezeti egység: a Titkárság

Telefon: (36-1) 351-0413, fax:

 mail: talian.agnes@nytud.mta.hu

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények rendjéről

 

5. A Kutatóközpont felügyeleti szervének az 1. pontban meghatározott adatai

Magyar Tudományos Akadémia

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Telefon: +36 1 411 6100

E-mail: info@titkarsag.mta.hu

MTA Irodaház

1051 Budapest, Nádor u. 7.

Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon: +36 1 411 6100

Sajtókapcsolatok

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Telefon: +36 1 411 6118

E-mail: sajto@titkarsag.mta.hu

Rendezvényszolgálat

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Telefon: +36 1 353 1574

E-mail: rendezveny@lgk.mta.hu

 

6. A Kutatóközpont által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyelvtudományi Intézet pályázatai

 

7. A Kutatóközpont szabályzatai

A Nyelvtudományi Intézet szabályzatai

 

III. Gazdálkodási adatok

 

1. A Kutatóközpont éves költségvetése, éves költségvetési beszámolója

Üvegzseb

 

2. A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

 

3. Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

 

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TÁMOP

 

5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

MTA Nyelvtudományi Intézet 2017. évi közbeszerzési terve

 

 

Módosítva: 2017.08.17.

az intézet vendégei
Rólunk írták